• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Rurociągi

Rurociągi stanowią nieodłączny element towarzyszący magazynowaniu produktów w zbiornikach lub przewożeniu ich w cysternach. Większość wymagań stawianych przez szeroko rozumiany dozór techniczny dotyczy nie tylko samych zbiorników i cystern ale także związanych z nimi rurociągów. Zatem, w wypadku ich awarii lub rewizji okresowej stosujemy procedury omówione szerzej pod hasłem cysterny lub zbiorniki stacjonarne. Należy przy tym zauważyć, że awarie rurociągów mają czasami bardzo złośliwy charakter i bez odpowiedniej diagnostyki są często trudne do wykrycia i zlokalizowania.

Taka złośliwa awaria stanowi utrapienie dla eksploatującego dany rurociąg i powoduje nieraz znaczące straty materialne (ubytki produktu, kary za skażenie środowiska itp.) Jesteśmy w takich wypadkach do Państwa dyspozycji. Oprócz napraw i badań wykonujemy także nowe rurociągi "od podstaw".