Dzisiaj jest:

Legalizacja zbiorników LPG
Zbiorniki LPG zainstalowane w Państwa samochodach wymagają dopuszczenia do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Wiąże się to z przeprowadzaniem okresowych badań tych zbiorników. Nasza firma wykonuje takie badania przy udziale inspektorów TDT.

W chwili obecnej przeprowadzamy:

a) badania doraźne zbiorników na gaz LPG (propan-butan) w pojazdach samochodowych sprowadzanych z zagranicy zakończone wydaniem decyzji o eksploatacji zbiornika LPG.

b) badania okresowe zbiorników samochodowych na gaz LPG. Usługę przeglądu wykonujemy dla zbiornika dostarczonego przez klienta. Przeprowadzamy również demontaż i montaż zbiornika w pojeździe wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji.

Dla zbiorników LPG przeprowadzenie badania należy wykonać po 10 letnim okresie eksploatacyjnym, co pozwala na przedłużenie okresu użytkowania zbiornika na następny okres 10 lat. (Eksploatacja zbiornika nie może być dłuższa niż 20 lat od daty produkcji).

UWAGA

Do badania zaleca się maksymalne opróżnienie zbiornika z gazu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Kontakt ze specjalistą
ul. Rokicińska 156
92-412 Łódź
tel.
42 674 11 00
501 605 475